Polski Związek Kolarski (PZKol) opublikował kryteria kwalifikacji do najważniejszych imprez w sezonie 2021 – Igrzysk Olimpijskich ( lipca – sierpnia 2021), Mistrzostw Świata (Aszchabad, 13-17 października 2021) i Europy (Mińsk, 19-28 czerwca 2021).

Konkurencje sprinterskie mężczyźni

Mistrzostwa Europy

Według kryteriów Polskiego Związku Kolarskiego na Mistrzostwa Europy w sprincie indywidualnym będzie mógł pojechać zawodnik, który osiągnie minimum czasowe na dystansie 200 metrów ze startu lotnego – 9,8 s.  W zmaganiach w keirinie weźmie udział mistrz Polski z 2020 roku (tytuł zdobył Krzysztof Maksel), natomiast kryteria kwalifikacji do sprintu drużynowego wyglądają następująco: Pierwsza zmiana: czas na rundę poniżej 17,5 s. Druga zmiana: czas na rundę poniżej 12,7 s. Trzecia zmiana: czas na rundę poniżej 13,1 s. Kolarze mogą uzyskać też kwalifikację na uzasadniony wniosek trenera kadry.

Igrzyska Olimpijskie

W przypadku sprintu indywidualnego należy uzyskać wynik lepszy od minimum czasowego (9,9 s / 200 metrów ze startu lotnego) do dnia 1 czerwca 2020 (!) roku. Kolejnym kryterium jest uplasowanie się w czołowej 50 rankingu UCI na dzień 1 czerwca 2020 roku. Jeśli owe kryteria spełni więcej niż 1 zawodnik, decyzję o tym, kto pojedzie na Igrzyska, podejmie trener. To samo tyczy się keirinu, jednak w tym przypadku kryteriów nie podano…

Jeśli chodzi zaś o sprint drużynowy, kolarze muszą osiągnąć następujące minima czasowe: 17,5 s (pierwsza zmiana), 12,5 s (druga zmiana), 13,1 s (trzecia zmiana). Jeśli kryterium zostanie spełnione przez więcej niż jednego zawodnika lub gdy nikt go nie spełni, decyzję o składzie na Igrzyska Olimpijskie podejmie trener kadry.

Mistrzostwa Świata

Kwalifikację w sprincie indywidualnym uzyskają zawodnicy, którzy osiągną minimum czasowe 9,8 s (200 metrów ze startu lotnego). W keirinie nasz kraj będzie reprezentował natomiast mistrz Polski z 2020 roku, co jest o tyle intrygujące, że Mistrzostwa Polski 2021 zaplanowane są na tydzień przed Mistrzostwami Świata. Kryteria kwalifikacji do sprintu drużynowego są takie same, jak w przypadku Igrzysk Olimpijskich.

Konkurencje sprinterskie kobiety

Mistrzostwa Europy

Zawodniczki będą mogły pojechać na kontynentalny czempionat w sprincie indywidualnym i keirinie po osiągnięciu minimum czasowego, które wynosi 11,1 s (na 200 metrów ze startu lotnego). W sprincie drużynowym wystąpią kolarki, które uzyskają czasy (na rundę) 19,2 s (pierwsza zmiana), 14,2 s (druga zmiana) i 14,5 s (trzecia zmiana). Zawodniczki mogą również zostać powołane na specjalny wniosek trenera kadry.

Igrzyska Olimpijskie

Kwalifikację w sprincie indywidualnym uzyskają kolarki, które w zawodach PZKol i UCI osiągną minimum czasowe – 11,2 s (na 200 metrów ze startu lotnego), a także zajmą miejsce w czołowej 50 rankingu UCI na dzień 30 czerwca 2020 roku.

W keirinie wystąpią zawodniczki, które zajęły miejsce w czołowej dwunastce mistrzostw świata lub jednej z edycji zawodów Pucharu Świata do końca czerwca 2020 oraz plasowały się wtedy w najlepszej 50 rankingu UCI.

W przypadku sprintu drużynowego zawodniczki muszą uzyskać minimum czasowe, kolejno 19,3 s (pierwsza zmiana; czas/rundę) i 14,5 s (druga zmiana). Jest to najważniejsze kryterium, bowiem zawodniczki, które będą reprezentowały Polskę w sprincie drużynowym, pojadą również w sprincie i w keirinie.

Jeśli kryteria zostaną spełnione przez więcej niż jedną zawodniczkę lub gdy nikt ich nie spełni, decyzję o składzie na Igrzyska Olimpijskie podejmie trener kadry.

Mistrzostwa Świata

Kryteria kwalifikacji do Mistrzostw Świata są takie same, jak do Mistrzostw Europy. W przypadku keirinu i sprintu indywidualnego, zawodniczki będą musiały osiągnąć minima czasowe do 15 września 2021 roku.

Konkurencje średniodystansowe mężczyźni

Mistrzostwa Europy

Głównym kryterium kwalifikacji do Mistrzostw Europy będzie „osiągnięcie jak najlepszego wyniku na tle światowej czołówki w minimum jednej edycji Pucharu Narodów w kolarstwie torowym w poszczególnych konkurencjach”.

Igrzyska Olimpijskie

Pierwszym kryterium kwalifikacji do IO, zarówno w omnium, jak i madisonie, będzie zajęcie miejsca na podium w Mistrzostwach Europy. Jeśli ta sztuka uda się więcej niż dwóm zawodnikom, trener kadry wybierze spośród nich dwóch najlepszych. Jeśli natomiast żaden reprezentant nie stanie na podium Mistrzostw, trener Andrzej Tołomanow wyłoni najlepszych z grupy wszystkich kolarzy, którzy brali udział w zawodach z cyklu Pucharu Narodów.

Mistrzostwa Świata

W Mistrzostwach Świata wezmą udział kolarze, którzy będą osiągali najlepsze rezultaty w zawodach z cyklu Pucharu Narodów, w Mistrzostwach Europy oraz w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Drugim kryterium jest też zajęcie miejsca w czołowej ósemce Igrzysk Olimpijskich (omnium, madison).

W przypadku Mistrzostw Świata i Europy pod uwagę będzie brany też udział w konsultacjach i zgrupowaniach kadry narodowej, współpraca ze sztabem szkoleniowym PZKol, a także wyniki badań wydolnościowych oraz te osiągnięte w startach kontrolnych. Oprócz tego, kolarze mogą zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy oraz Igrzyska Olimpijskie na specjalny, uzasadniony wniosek trenera kadry.

Konkurencje średniodystansowe kobiety

Igrzyska Olimpijskie

W omnium wystartuje zawodniczka, która po Mistrzostwach Świata w Berlinie plasowała się w czołowej dwudziestce rankingu UCI. Jeśli kryterium spełni więcej niż jedna kolarka (w rankingu na dzień 1.03.2020 miejsce w pierwszej 20 zajmowała tylko Daria Pikulik), ostateczną propozycję przedstawi trener kadry.

W przypadku madisona kryterium to zajęcie pozycji w czołowej 16 rankingu UCI, również po Mistrzostwach Świata 2020. Jeśli kryterium spełnią więcej niż dwie zawodniczki (w rankingu na dzień 1.03.2020 miejsce w pierwszej 16 zajmowały tylko Daria Pikulik i Nikol Płosaj), ostateczną propozycję przedstawi trener kadry.

PZKol nie podał kryteriów kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata (stan na 8 marca 2021).

Dokumenty Polskiego Związku Kolarskiego można znaleźć tutaj: kryteria do IO; kryteria do ME i MŚ.

 

Poprzedni artykułPierwsze zawody Pucharu Polski Juniorów i Młodzieżowców oraz Juniorów Młodszych przełożone
Następny artykułPuchar Narodów w Newport odwołany
Kacper Krawczyk
Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oprócz szosy, uwielbia ściganie na torze. Weekendami toczy na rowerze nierówną walkę z podkrakowskimi podjazdami.